HOME    DOELSTELLING    ESKIMOTEERCURSUS    TARIEVEN    BESTUUR   LID WORDEN    LOCATIE 
Privacy Policy

Kanovereniging de Frosken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kanovereniging de Frosken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wat slaan wij van u op?

 • Voornaam.
 • Tussenvoegsel.
 • Achternaam.
 • (Zakelijk) Telefoonnummer.
 • (Zakelijk) E-mailadres.
 • Geslacht.
 • Uw persoonsgegevens worden door kanovereniging de Frosken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van de overeenkomst en daarna alleen in de financiĆ«le administratie voor maximaal 7 jaar.

Als kanovereniging De Frosken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

mail@frosken.nl

U kunt [hier klikken] om het aanmeldings formulier te downloaden.