HOME    DOELSTELLING    ESKIMOTEERCURSUS    TARIEVEN    BESTUUR   LID WORDEN    FOTO'S en Filmpjes    LOCATIE 
Bestuur
Voorzitter
Secretaris

Erik Revenboer
Master Iniawei 4
9219 VR Tike
Mobiel 06 201 175 25
E-mail:erikrevenboer@chello.nl

Frans Seerden
Korenmolen 112
9203 VA Drachten
Tel: 06 235 721 44
E-mail:fllseerden@gmail.com

Penningmeester

Oebele Dijkstra
Marten Janswei 30
8408 JC Lippenhuizen
Mobiel 06 271 553 11
E-mail:u.g.dijkstra@gmail.com

Algemene bestuursleden
Loodsbeheer
Kano tochten

Frans Seerden
Korenmolen 112
9203 VA Drachten
Tel: 06 235 721 44
E-mail:fllseerden@gmail.com

Oebele Dijkstra
Marten Janswei 30
8408 JC te Lippenhuizen
Tel: 0512-549938
E-mail:u.g.dijkstra@gmail.com

Kano tochten

Website Beheer

Frans Seerden
Korenmolen 112
9203 VA Drachten
Tel: 06 235 721 44
E-mail:fllseerden@gmail.com

Oebele Dijkstra
Marten Janswei 30
8408 JC te Lippenhuizen
Tel: 0513-464338
E-mail:u.g.dijkstra@gmail.com